PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2020/2021.

SZAKKÉPŐZŐ OSZTÁLYOK

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK

Belső kód Ágazat Választható nyelv Egyéb információ
1320 Építőipar angol, német
Kőműves

1321 Építőipar angol, német
Burkoló

Lányok jelentkezését is várjuk!

1322 Építőipar angol, német
Ács

1323 Építőipar angol, német
Festő, mázoló, tapétázó

Lányok jelentkezését is várjuk!

1325 Építőipar angol, német
Szárazépítő – ÚJ!!!

1326 Épületgépészet angol, német
Központifűtés és gázhálózatrendszer - szerelő

1327 Épületgépészet angol, német
Hűtő- és szellőzésrendszerszerelő

1328 Épületgépészet angol, német
Víz- és csatornarendszerszerelő

1329 Elektronika és elektrotechnika angol, német
Villanyszerelő

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál munkaszerződés keretén belül. A végzés után nyitott a lehetőség az érett-ségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.
Az építőiparhoz kapcsolódó szakmák most és a jövőben is biztos megélhetést kínálnak. Néhány év gyakorlat után a végzettek minimális befektetéssel önálló vállalkozást kezdhetnek.

Felvételi vizsga: nincs

A felvétel feltétele:

  • Valamennyi szakmacsoportban/szakképzésben az általános iskola eredményes befejezése.
  • A választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság.

Rangsorolás:
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembevételével.
Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy valamennyi tanulmányi terüle-ten rangsorolásra kerül.
A szakképző iskolába jelentkezőknek (az érdeklődésüknek megfelelően), érdemes több szakmacsoportot, és azon belül több szakképesítést is megjelölni!

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:
A fiúkat és lányokat a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium intézményegységeiben, az iskola 200 méteres körzetében tudjuk elhelyezni.

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:

  1. Intézményünk fogadja azokat a tanulókat, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgás-szervi, hallási vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozá-si zavarral) küzdenek.
  2. A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd: „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort.
  3. A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett - kötelezően - gyógypedagógus irányí-tásával fejlesztő foglalkozásokban is részesül.
  4. A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és kedvezményeket kaphat. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:

  • Intézményünk fogadja a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
  • Felvételük ugyanolyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd: „Rangsorolás”). Ezen tanu-lók nem képeznek külön rangsort.

Nyilt napok:


A járványhelyzet miatt nyílt napok tartására nincs lehetőségünk.

Nyílt napok helyett bővebb információ a weboldalunkon:
www.szimki.sulinet.hu
és facebook elérhetőségünkön:
Széchenyi István Szki Zalaegerszeg található.

Kérdéseiket honlapunkon a „nyolcadikosoknak” szóló menüsorban írásban is feltehetik. Minden kérdésre rövid időn belül válaszolunk! További információk az szakképző iskolai képzésről:
A tanulók havi rendszerességgel szakképzési ösztöndíjat kapnak a 9. évfolyamon, majd a 10-11. évfolyamtól munkaszerződést/munkabért vállalatoknál.
9. évfolyamon: 16.100Ft havonta
10-11. évfolyamon tanulmányi eredmény alapján:
- duális képzés esetén: a minimálbér 60-100%-a (jelenleg 96.000-161.000Ft)
- iskolai tanműhelyben: 8 000-56 000Ft
A szakmai vizsga sikeres teljesítése után egyszeri pályakezdési támogatás jár, mely a vizsga eredményétől függően 128.000-289.000Ft között lehet.

Elérhetőségek:

Az intézményi adatoknál található elérhetőségeken kívül Fári Annamária szakmai igazgatóhelyettestől a +36 30 196 7884-es telefonszámon érdeklődhetnek.