229/2012. 23§ (1) e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait a DOKUMENTUMTÁR/ISKOLAI DOKUMENTUMOK/HÁZIREND.PDF, illetve az ESEMÉNYNAPTÁR tartalmazza.