229/2012. 23§ (1) g) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza

A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot a DOKUMENTUMTÁR/ISKOLAI DOKUMENTUMOK mappa tartalmazza