229/2012. 23§ (3) f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét

A nevelési-oktatási intézményben a szakkörök szervezésére vonatkozó információkat a DOKUMENTUMTÁR/ISKOLAI DOKUMENTUMOK/Pedagógiai Program.PDF tartalmazza, kiegészítve a az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett szakköri foglalkozások megnevezésével.