229/2012. 23§ (3) h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a DOKUMENTUMTÁR/ISKOLAI DOKUMENTUMOK/VIZSGASZABÁLYZAT.PDF tartalmazza